Arkiv

juli 7, 2016

Tal i plenum om stärkande av EU:s yttre gränser

Untitled

Se mitt tal i plenum om stärkandet av EU:s kontroll av yttre gränser här.

Herr talman! Den bärande tanken när Schengensamarbetet skulle förverkligas var att man skulle montera ner de inre gränserna mellan våra medlemsländer och istället stärka den yttre gränsen. Idag är vi en bit på väg mot detta. Egentligen är det ju så att de yttre gränserna för Sveriges del är Italien och Grekland, om vi nu ska ta unionen på allvar. Nu tar vi ett steg med det här viktiga betänkandet, som jag vill gratulera föredraganden till, ett steg mot en europeisk hantering av de yttre gränserna. Vad vi uppnår är en gränskontroll som ger oss skydd mot vapeninförsel, mot narkotika, mot terroristverksamhet och allt möjligt annat som vi inte vill ha. Detta, ska jag säga tydligt, handlar inte om att stoppa människor som söker skydd för sina liv undan krig och förföljelse. Det är en vantolkning. Vi liberaler ville gå lite längre. Vi har inte kommit hela vägen fram, men politik är som bekant ett maratonlopp och fortsättning lär följa.

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: