Arkiv

januari 25, 2013

Unionen bygger ett starkt Europa

Artikel i Sundsvalls Tidning 25 januari tillsammans med Lars Persson, kommunalråd (FP)

Idag är det viktigare än någonsin att slå fast att EU inte bara är en marknadsplats, utan en union som förenar människor och länder för att varaktigt säkra fred och frihet på vår kontinent. Den ekonomiska krisen har fört med sig att medborgare i flera av EU:s medlemsländer upplever att framtidstro och hopp givit vika och i stället tvingas utstå sociala spänningar, misstro och uppgivenhet. I tider när nationalism, främlingsfientlighet och protektionism griper omkring sig i snart sagt varje europeiskt land inser vi som liberaler att vi bara kan bygga ett tryggt, öppet och framgångsrikt Europa genom ökad integration och ett ännu mer fördjupat samarbete.

EU behövs för att tackla gemensamma utmaningar, som exempelvis klimatförändringen, den organiserade brottsligheten, konkurrenskraften för våra företag. Samtidigt måste vi klara av bygga upp ett humant asylsystem så att vi i hela unionen kan ge likartat skydd och bemötande av de människor som flyr undan krig och förföljelse för att söka skydd i EU.

Europa är fortfarande en kontinent med enorma resurser, välutbildade medborgare, skaparkraft och kulturell mångfald. Vi har kunskap och skaparkraft i överflöd. Däremot måste vi inse att det finns många utmaningar som vi inte kommer att klara av ensamma, vare sig i Sundsvall eller Sverige. När länder som Kina, Indien, Brasilien, Ryssland och Indonesien kommer ikapp USA, Japan och Europa, så kan vi bara konstatera att det inte är fördelaktigt att vara en samling små länder bland stora spelare. Var för sig klarar inte ens de största och starkaste länderna i Europa att möta konkurrensen i en allt mer globaliserad värld.

I Medelpad pågår just nu flera lokala EU-finansierade projekt. Bland annat pågår ett integrationsprojekt som snabbare ska försöka få nyanlända arbetssökande kvinnor och män att ta sig in på arbetsmarknaden i Sundsvallstrakten. Tack vare EU-stöd utvecklas vägsträckan mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim, även kallad ”Green Highway”, helt på fossilfritt bränsle genom att sträckan förses med till exempel etanoltankningsstationer och snabbladdningsstationer för elbilar. Det gör att vägen är världens längsta fossilbränslefria vägsträcka, något som man i Medelpad måste vara stolt över! Projektet har dessutom lett till synergier som att privata företag bland annat tagit fram världens första el-skoter. Det är livsviktigt för våra företag att ha tillgång till en stark hemmamarknad i Sundsvall, Sverige och Europa, för att också på sikt ta steget ut i EU och globalt.

Vi tror på individers och inte på staters rättigheter. Därför måste EU, särskilt i svåra tider, vara ett kraftfullt värn i länder där regeringar utmanar medborgarnas rättigheter. EU agerade med kraft och försvarade de ungerska medborgarnas rättigheter när Ungerns regering kriminaliserade hemlösa, införde ett censurerande medieråd och begick övergrepp på rättsstaten. EU har även tagit krafttag mot den bristande pressfriheten i Italien och Litauens lagar som gör det kriminellt att tala om homosexualitet. Demokrati, yttrandefrihet, pressfrihet och rätten få leva sitt liv utan att utsättas för diskriminering på grund av sexuell läggning, funktionshinder eller etnisk bakgrund är grundläggande värden som EU vilar på.

När demokratiska principer och medborgarnas rättigheter kränks kommer vi aldrig att stillatigande titta på, utan oupphörligt fortsätta att kritisera övergreppen och att värna de värden och värderingar som måste utgöra själva fundamentet för vår europeiska union. Ensam är inte stark, det är tillsammans som vi kan vara starka.

Cecilia Wikström (FP), Europaparlamentariker
Lars Persson (FP) kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen i Sundsvall

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: