Arkiv

juli 14, 2015

Wikström (FP): Första spadtaget för Ungerns mur mot Serbien – Förfärande bevis på maktfullkomlighet och intolerans

FP_badge_artworkPressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet
Den 4 meter höga och 175 km långa muren mellan Ungern och Serbien började byggas på måndagen i syfte att hindra asylsökande från att ta sig in till Ungern. Europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP) kommenterar:
– Aldrig tidigare har det funnits så många som 60 miljoner människor på flykt, undan krig och förföljelse. I en sådan situation borde EU tillsammans svara upp mot det stora humanitära behov som föreligger. Igår såg vi ett förfärligt bevis på motsatsen, då första spadtagen togs för att bygga den fyra meter höga och 175 km långa muren mellan Ungern och Serbien som regeringen Orbán tidigare fattat beslut om.


– Det råder ingen tvekan om att Ungern håller på att distansera sig allt mer från Europa för att i stället utvecklas till ett maktfullkomligt och intolerant land, som går tvärt emot de värden och värderingar som hela EU-samarbetet vilar på.
– Befintliga murar i Grekland, Spanien och Bulgarien visar att Fort Europa inte är en lösning. Murarna har aldrig fört med sig något gott och inte heller hindrat människor från att ta sig in. Likaså är Ungern skyldigt att som ett av EU:s 28 medlemsländer respektera de regler och avtal, såsom Genèvekonventionen och EU:s asyllagstiftning som EU tillsammans fattat beslutat om. Asylpolitik får aldrig handla om generositet eller godtycklighet, utan om solidaritet och humanitet.

– Det tycks som om Orbán har glömt bort att Europas länder visade prov på stor generositet i det att de öppnade sina gränser och erbjöd nya livschanser för de tusentals ungerska medborgare som flydde kommunisternas förtryck 1956. Jag skulle önska att en del av denna del av Europas moderna historia skulle tillämpas gentemot de människor som idag behöver asyl. I detta ansvar borde inget land bygga murar och sluta sig inom sig självt, säger Wikström.

För mer information, kontakta:
Linda Aziz, pressekreterare hos Cecilia Wikström
+32 486 94 76 82
linda.aziz@ep.europa.eu

Cecilia Wikström Europaparlamentet, Rue Wiertz 60, 1047 Bryssel, Belgien Tel Bryssel: +32 (0) 2 28 45622 Tel Strasbourg:+33 (0) 3 88 1 77622 cecilia.wikstrom@ep.europa.eu

Följ mig: