Arkiv

juli 15, 2015

Wikström (FP) kommenterar dagens PNR-omröstning: Europaparlamentet har lyckats förena säkerhet och integritet!

CW Eubakgrund4Cecilia Wikström (FP) välkomnar att utskottet på onsdagseftermiddagen röstade för PNR-direktivet om användning av passageraruppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet. Wikström, gruppledare för den liberala gruppen i Europaparlamentet i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter, kommenterar:

– Det är glädjande att utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter antagit en text som lyckas förena medborgarnas säkerhet och integritet. Nu hoppas jag att också Ministerrådet ska hitta just denna balans!

– Europaparlamentet sätter i dag standarden för framtida system för behandling av personuppgifter i brottsbekämpande- och säkerhetssyften. Vi uppnådde en strikt begränsning av användning av uppgifter för vad som är nödvändigt och proportionerligt. Det kommer inte att inhämtas en massa och urskillningslös data, utan målinriktad och riskbaserad information.

– Det är även glädjande att vi har uppnått att obligatorisk delande av information mellan de olika nationella myndigheterna, så att datainsamlingen faktiskt leder till en ökad säkerhet, istället för att bara bygga upp ett berg av data som bara kan användas i ett land.

För mer information, kontakta:

Linda Aziz, pressekreterare hos Cecilia Wikström

linda.aziz@ep.europa.eu

+32 486 94 76 82

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: