Arkiv

januari 17, 2019

Wikström (L): Dags för EU:s ministrar att öppna sina dörrar för allmänheten

 

Ministerrådet brister i transparens, slår både Europaparlamentet och den europeiska ombudsmannen fast. Bland annat får Ministerrådet kritik för att de håller de förberedande diskussionerna inför omröstningar bakom stängda dörrar och för att de fattar många av sina beslut enhälligt, utan någon formell omröstning, vilket innebär att det inte registreras hur ett land röstar.

I en resolution som antogs på torsdagen kräver Europaparlamentet att Ministerrådet öppet ska börja redogöra för medlemsländernas ståndpunkter i beslutsprocessen. Cecilia Wikström (L) har i egenskap av ordförande i utskottet för framställningar deltagit i utformandet av resolutionen.

– Det är dags att Ministerrådet slutar agera som ett diplomatiskt forum och i stället anpassar sina arbetsmetoder till de demokratiska standarder som vi förväntar oss av en lagstiftande institution och omedelbart öppet börjar ange medlemsländernas ståndpunkter i olika frågor.

– En större insyn och mer transparent process i Ministerrådet kring regeringarnas ställningstagande under lagstiftningsarbetet är viktigt för att öka medborgarnas förtroende för EU. Detta skulle också leda till att regeringarna tvingas ta ett större ansvar och inte längre kunna skylla över beslut som de själva har varit med om att fatta på ”Bryssel”.

För mer information, kontakta:
Linda Aziz, presschef hos Cecilia Wikström

linda.aziz@ep.europa.eu

+ 32 486 94 76 82

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: