Arkiv

maj 2, 2016

WIkström (L) i Libanon – EU måste ha ett humanitärt asylmottagande

CaptureEuropaparlamentariker Cecilia Wikström (L) är på plats i Libanon för att lära sig mer om hur flyktingsituationen ser ut där. Bland annat besöker hon informella flyktingläger och träffar företrädare för den libanesiska regeringen och UNHCR.

Mer än var fjärde person i Libanon, ett land med en total yta som är mindre än Uppland, är en flykting från Syrien. När vi i Sverige talar om att vi i Europa behöver andrum från flytkingkrisen bör vi erinra oss om att Libanon, detta lilla land ensamt tagit emot flera hundra tusen fler flyktingar än hela EU gjort. Lägg därtill att 500 000 palestinska flyktingar som sedan 1948 lever där – först då kan vi tala om en verklig kris. Det viktigt att visa vår solidaritet och vårt stöd till det enskilda land som faktiskt gjort mest hittills för att ge skydd för syriska flyktingar.

Cecilia Wikström Europaparlamentet, Rue Wiertz 60, 1047 Bryssel, Belgien Tel Bryssel: +32 (0) 2 28 45622 Tel Strasbourg:+33 (0) 3 88 1 77622 cecilia.wikstrom@ep.europa.eu

Följ mig: