Arkiv

oktober 5, 2016

Wikström (L): Polens abortlagar en skam för Europa

FB9Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) är i dag, onsdag, svartklädd, för att visa sitt stöd till polska kvinnors rätt till abort.

– Jag stödjer helhjärtat de tusentals polska kvinnor som just nu kämpar mot skärpta abortlagar i Polen. All erfarenhet visar att abortförbud leder till illegala ingrepp som utgör ett hot mot kvinnors hälsa. Abort får inte bli en klassfråga där den som har råd att får tillgång till säker abort i det egna landet eller utomlands. Rätten till sexuell och reproduktiv hälsa är något som måste komma alla EU-medborgare till del.

Cecilia Wikström uppmanar också Polens regering att återupprätta rättsstaten och öppna upp för dialog med oppositionspartierna för att få ett slut på den konstitutionella krisen:

– Det råder ingen tvekan om att Polens regeringsparti PiS undergräver de demokratiska institutionerna i Polen och hotar rättssäkerheten i landet, vilket kan få katastrofala följder för rättsväsendets och mediernas oberoende och frihet. EU-kommissionen måste använda den existerande rättighetsmekanismen för att sätta större press på Polen, annars riskerar vi att se fler EU-länder följa Polens, och sedan flera år tillbaka även Ungerns exempel. Till slut kommer de grundläggande europeiska värderingarna annars att urholkas och EU-samarbetet undermineras.  

För mer information, kontakta:

Linda Aziz, pressekreterare hos Cecilia Wikström

linda.aziz@ep.europa.eu

+32 486 94 76 82

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: