Arkiv

oktober 23, 2018

Wikström (L) sätter stopp för förslag om orimligt långa inre gränskontroller

EU-kommissionens försök att tillmötesgå medlemsländernas önskan om att avreglera kodexen för Schengengränserna stoppades av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter i Europaparlamentet på måndag kväll. Cecilia Wikström (L), ingår i Europaparlamentets arbetsgrupp med uppdrag att granska tillämpningen av Schengenregelverket och kommenterar:

– De tillfälliga gränskontrollerna som introducerades i flera medlemsländer, däribland Sverige, 2015 håller på att bli permanenta,  trots att de strider mot Schengenkodexen och sedan länge saknar proportionalitet och nödvändighet.

– I stället för att ta strid för EU:s grundläggande lagar, försöker EU-kommissionen legalisera Medlemsländernas agerande. Därför välkomnar jag att vi i Europaparlamentet med kvällens omröstning tydligt visar att vi står upp för den fria rörligheten, kärnan i vår europeiska integration.

– Med stärkta yttre gränskontroller är det är hög tid för Öresundsregionen och resten av EU att återgå till normalläge med fri rörlighet för människor, kapital, varor och tjänster. För förlängda inre gränskontroller för oss längre bort från ett säkert, tryggt och öppet Europa, inte närmare.

Mer information:

– Med Europaparlamentets position är maxgränsen för tillfälliga gränskontroller ett år.

– Trilogförhandlingarna som nu ska inledas väntas köra fast eftersom förhandlingspositionerna är för långt ifrån varandra.

– Sverige väntas återigen förlänga sina inre gränskontroller när de går ut den 11 november i år

För mer information kontakta:
Linda Aziz, presschef hos Cecilia Wikström

+32 486 94 76 82

Linda.aziz@ep.europa.eu

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: