Arkiv

februari 12, 2019

Wikström (L) välkomnar sammanslagna resurser för att snabbare kunna agera med civilskyddsinsatser vid omfattande skogsbränder

Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

EU:s medlemsländer kommer att kunna reagera snabbare på naturkatastrofer och andra krissituationer med den uppdaterade civilskyddsmekanismen som på tisdagen antogs i plenum. Den uppdaterade lagen kommer också att ge EU möjlighet att bygga upp en ny reserv av resurser på EU-nivå genom RescEU, som medlemsländer kan vända sig till för att få hjälp av när en katastrof inträffar. Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) välkomnar lagstiftningen.

Det är nu angeläget att införskaffa gemensamt EU-materiel och förstärka de europeiska räddningsmekanismer som redan finns på plats. För räddningsinsatserna från i somras, där brandmän från flera EU-länder hjälpte till för att släcka skogsbränderna i Sverige och Grekland var imponerande, men visade också att EU:s katastrofberedskap inte kan vila på ad hoc lösningar och inte förmår mer inom den nuvarande organisationen.

– Genom europeisk samordning, specialisering, och en tydlig ansvarsfördelning kan vi tillsammans bekämpa de katastrofala bränder som dessvärre drabbar våra medlemsländer.

För mer information, kontakta:
Linda Aziz, presschef hos Cecilia Wikström

linda.aziz@ep.europa.eu

+32 486 94 76 82

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: