Last Night in Sweden – Trump ges svar på tal

Donald Trump insinuerade att något otäckt hade hänt i Sverige genom att upprört säga ”look what happened last night in Sweden”. Projektet Last night in Sweden, initierades för att i bilder skildra det svenska vardagslivet och genom detta ge Trump en tankeställare.

Hösten 2017 togs utställningen och succéboken till Europaparlamentet. I ett samarbete mellan mig och Expressions of Humankind arrangerades en två veckor lång utställning i Europaparlamentet som invigdes av EU-kommissionär Cecilia Malmström. Alla ledamöter fick samtidigt var sitt exemplar av boken.

I USA, precis som i Europa, ser vi vad okunskap och halvsanningar kan leda till. Jag var därför stolt över att stå värd för utställningen Last Night in Sweden i Europaparlamentet. Utställningen var en motvikt till falska nyheter och en påminnelse om sådant som ofta inte blir några nyheter: att det svenska civilsamhället är starkt och att frivilliga krafter arbetar med ungdomar, leder studiecirklar, tränar idrottslag och samlar människor i körer, teatergrupper och andra verksamheter kväll efter kväll i Sverige.

Vi får aldrig blunda för de samhällsutmaningar som vi står inför. Men vi får inte heller låta populisternas fake newspropaganda driva stå oemotsagd om Sverige och om oss medborgare.