Fågelsång för Dawit – mina reflektioner

I maj 2014 kom musikvideon Fågelsång tillägnad Dawit Isaak där ett 40-tal svenska artister, politiker, opinionsbildare och skådespelare medverkade. I samband med Dawit Isaaks 50 års-dag den 27 oktober släpptes den första av 10 unika 1-minut långa reflektioner av några av de medverkande. Först ut var journalisten Martin Schibbye. Han följs nu av mig som länge engagerat sig i Dawit Isaaks fall.

Min reflektion i musikvideon:

Mörker omsluter mig och det är bara glipan i taket som talar om för mig om det är natt eller dag. Tusentals dagar, 13 år. Dawits barn var små då men de är vuxna nästan nu. Det är omåttligt sorgligt att han inte fått se sina barn växa upp. Här sitter jag och allt är tyst, mörkt, stillastående. Jag känner nästan en förlamning, en kramp utsträckt över tid, uppgivenhet efter en stund. När en av oss är fängslad för det fria ordets skull så som Dawit då är vi alla fängslade. I dag är jag fängslad tillsammans med Dawit Isaak. Cecilia Wikström