Vaginamonologerna

I mars 2011 spelade jag tillsammans med åtta kvinnliga kollegor inför 500 åskådare upp teaterstycket Vaginamonologerna av Eve Ensler i Europaparlamentet i Bryssel.

Pjäsen sattes upp i samband med en kampanj med syfte att uppmärksamma våld mot kvinnor och samtidigt bejaka kvinnors rätt att välja sitt liv.

Statistiskt sett har varannan kvinna i Europa någon gång blivit misshandlad, våldtagen eller sexuellt utnyttjad, oftast av en man i hennes närhet. Detta måste upphöra! Vi har rätt att kräva alla kvinnornas rätt till trygghet och säkerhet överallt i EU. Cecilia Wikström