Arkiv

juni 22, 2018

Nyhetsbrev #109: EU-medborgare med amerikanskt medborgarskap drabbas av amerikanska skatteregler

– EU-medborgare med amerikanskt medborgarskap drabbas av amerikanska skatteregler
– Framsteg för EU:s digitala inre marknad
– 68,5 miljoner människor på flykt i världen

Hej vänner,

Framsteg för EU:s digitala inre marknad

I EU ska man kunna vara både svensk och europé på samma gång. Du ska kunna känna dig hemma vart du än befinner dig i Europa. För att möjliggöra detta måste det bli enklare att resa, bo och arbeta i andra medlemsländer. Den fria rörligheten inom EU bidrar till detta, men i begränsad utsträckning. I dag går unionens medborgare miste om många av sina digitala möjligheter när de lämnar hemlandet, eftersom de digitala rättigheterna fortfarande inte kan transporteras helt fritt mellan länderna i EU.

Lyckligtvis går det åt rätt håll. Nyligen enades EU:s medlemsländer, EU-kommissionen och Europaparlamentet om en uppgörelse om nya telekomregler. Från och med år 2020 kommer det att få kosta maximalt knappt två kronor per minut att ringa och 60 öre att sms:a från ett EU-land till ett annat. Det innebär att företag inte längre kommer att kunna ta ut höga avgifter för internationella samtal inom Europa.

Detta är bara ett av många framsteg som gjorts för EU:s digitala inre marknad. Andra förbättringar är att du nu kan ta med dig dina digitala abonnemang och surfa på internet till samma pris som hemma, när du reser inom EU. Allt detta välkomnar jag med glädje. Ska det vara möjligt att vara både svensk och europé, så måste det faktiskt också vara enkelt att vara europé.

Läs min krönika i Nerikes Allehanda.

EU-medborgare med amerikanskt medborgarskap drabbas av amerikanska skatteregler

I tisdags antog utskottet för framställningar, där jag sitter ordförande, en mycket viktig resolution. Den så kallade FATCA-resolutionen uppmärksammar flera av de problem som finns med USA:s skatteregler, som drabbat medborgare i EU som även är amerikanska medborgare.

Det är bara USA och Eritrea som har ett beskattningssystem baserat på medborgarskap. I övriga länder beskattas du i det landet du arbetar, oavsett nationalitet. För EU-medborgare som har dubbla nationaliteter innebär det att de tvingas till dubbelbeskattning, även om de inte längre bor i USA eller har någon annan anknytning dit.

Mitt utskott har träffat petitionärer som har vittnat om hur de bland annat nekas tillgång till europeiska banktjänster, såsom bostadslån och pensionssparande, på grund av att de europeiska bankerna drabbas av betungande redovisningskrav till USA.

Ett annat problem det medför är att europeiska banker tvingas lämna ut personuppgifter till USA. Motsvarande informationsutbyte sker inte åt andra hållet och avtalet är därför väldigt ojämnt. Utskottet för framställningar kräver nu att EU-kommissionen utreder om detta bryter mot den nya dataskyddsförordningen GDPR.

Utskottet efterfrågar också ett nytt avtal mellan EU och USA som skulle ersätta de bilaterala avtalen som i dag finns mellan USA och varje enskilt medlemsland. Tillsammans får vi en starkare förhandlingsposition och kan säkerställa ett avtal där medborgare med dubbelt medlemskap inte drabbas lika hårt. Nu är nästa steg att resolutionen debatteras och röstas om i plenum i juli.

68,5 miljoner människor på flykt i världen

I onsdags inföll den internationella flyktingdagen. 68,5 miljoner människor är just nu på flykt. De krig, konflikter och kränkningar av mänskliga rättigheter som de flyr ifrån och de svårigheter de möter under sin flykt är svåra att föreställa sig för någon som inte har upplevt något annat än tider av fred.

I dagens hårda debattklimat får vi inte glömma att de flesta är internflyktingar och att det är världens fattigaste länder som tar det allra största ansvaret för dessa människor, inte EU. Faktum är att enbart en bråkdel söker sig till oss i Europa. Samtidigt så är Europa världens rikaste kontinent, och vi har en solidarisk skyldighet att ta ansvar och erbjuda dessa människor humanitärt stöd, både till de som befinner sig i flyktinglägren utanför EU, men också till de människor som söker asyl i våra länder.

Inget land klarar ensamt att ta emot alla flyktingar. Därför behöver vi arbeta tillsammans för att skapa lagliga vägar till Europa och ett hållbart och fungerande asylsystem. Jag kommer att fortsätta kämpa för att EU ska ge de flyktingar som söker sig hit den rätt till asylprövning som de förtjänar. Det är min plikt som medmänniska.

Med dessa ord önskar jag er en fin helg!

Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker

Cecilia Wikström cia.wikstrom@gmail.com

Följ mig: